Site Overlay

História

02.11.2018 – vznik združenia, registračné číslo VVS/1-900/90-54804
01.01.2019 – združenie sa stáva spoluorganizátorom projektu ŠINTER liga
16.01.2020 – zápis združenia do Registra právnických osôb v športe
27.04.2020 – združenie prijaté za člena SBA, vzniká basketbalový klub ŠINTER Vrakuňa