Site Overlay

2% z dane

Aj v roku 2021 je možné pre o.z. ŠINTER darovať 2% z dane za rok 2020.

Pre tých, čo majú s venovaním 2% už skúsenosti, sú potrebné
tieto informácie o prijímateľovi:

IČO: 52042600
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: o.z. ŠINTER
Sídlo – Ulica: JAZDECKÁ
Súpisné číslo: 384/8
PSČ: 83103
Obec: BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

Nižšie sú popísané postupy darovania 2% z daní pre
jednotlivé spôsoby:

Zamestnanci:

 1. Do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
  príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (vzor tlačiva z roku 2020 na stiahnutie TU).
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše osobné údaje a údaje z Potvrdenia od
  zamestnávateľa (predvyplnené tlačivo “Vyhlásenie” vzor z roku 2020 na stiahnutie TU).
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so
  zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa
  Vášho bydliska
  .

SZČO:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
  v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka
  minimálne 3,- € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (predvyplnený vzor tlačiva FO – typ A z roku 2020 na stiahnutie
  TU
  , tlačivo FO – typ B na stiahnutie TU) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1
  prijímateľa.Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

IČO: 52042600
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: o.z. ŠINTER
Sídlo – Ulica: JAZDECKÁ
Súpisné číslo: 384/8
PSČ: 83103
Obec: BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
  (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z
  príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby
  previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Právnické osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete
  poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €
  na jedného prijímateľa.
  Poznámka: Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku
  2021 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
  prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0%.
 2. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania
  (predvyplnený vzor tlačiva z roku 2020 na stiahnutie TU), kde sú na to uvedené kolónky. Údaje, ktoré
  potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

IČO: 52042600
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: o.z. ŠINTER
Sídlo – Ulica: JAZDECKÁ
Súpisné číslo: 384/8
PSČ: 83103
Obec: BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
  (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka pre všetky spôsoby:  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate. Peniaze na účty
prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Podrobné informácie k poukázaniu 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

! ĎAKUJEME ! všetkým darcom, ktorí sa rozhodnú o.z. ŠINTER podporiť.

Scroll Up