Site Overlay

2% z dane

Aj v roku 2023 je možné pre o.z. ŠINTER darovať 2% z dane za rok 2022.

Pre tých, čo majú s venovaním 2% už skúsenosti, sú potrebné tieto informácie o prijímateľovi:

IČO: 52042600
Obchodné meno: o.z. ŠINTER

Nižšie sú popísané postupy pre jednotlivé spôsoby darovania 2% z daní:

Zamestnanci:

 1. Do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (vzor tlačiva z roku 2022 na stiahnute TU).
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše osobné údaje a údaje z Potvrdenia od zamestnávateľa (predvyplnené tlačivo “Vyhlásenie” vzor na stiahnutie TU).
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

SZČO:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,- € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby
  • tlačiva FO – typ A DPFOAv21 na stiahnutie TU –na strane 5, v políčku 84 vyplniť údaje o prijímateľovi uvedené nižšie;
  • tlačivo FO – typ B DPFOBv21 na stiahnutie TU) – na strane 12, v políčku 152 vyplniť údaje o prijímateľovi uvedené nižšie.

IČO: 52042600
Obchodné meno: o.z. ŠINTER

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň zpríjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Právnické osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  Poznámka: Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0%.
 2. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, vzor tlačiva PO DPPOv21 na stiahnutie TU), na strane 12, VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vyplniť Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak PO poukazuje 2% viacerým subjektom, potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v tomto tlačive)

IČO: 52042600
Obchodné meno: o.z. ŠINTER

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka pre všetky spôsoby:  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Podrobné informácie k poukázaniu 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

! ĎAKUJEME ! všetkým darcom, ktorí sa rozhodnú o.z. ŠINTER podporiť.