Site Overlay

Ciele

1. Všeobecné podľa stanov:

 • rozvoj a podpora športových aktivít u detí a mládeže ako aj širokej verejnosti;
 • všestranná športová výchova, upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí,
  mládeže a širokej verejnosti prostredníctvom aplikácie rozmanitej telovýchovnej
  aktivity a športovej činnosti na súťažnej úrovni v organizovaných kolektívoch i na
  rekreačnej úrovni v bežnom živote.

2. Rok 2022:

 • pokračovanie projektu ŠINTER liga vo formáte prispôsobenom pandemickej situácii;
 • zvýšenie počtu hráčov a hráčok klubu ŠINTER Vrakuňa, cieľový stav ku koncu roka 2022 približne 80;
 • na jeseň 2022 prihlásiť do súťaží SBA minimálne 1 družstvo chlapcov a 1 družstvo dievčat;
 • organizovanie športových súťaží, akcií a turnajov pre širokú verejnosť, v závislosti od vývoja pandemickej situácie;
 • príprava projektu ŠINTER škola/školy;
 • rozvoj spolupráce s bratislavskými základnými školami, hlavne v mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice.

3. Výhľadovo 3 – 4 roky

 • stabilizovať počet hráčov a hráčok na približne 80;
 • v súťažiach SBA 2 družstvá chlapcov (1 tím v kategóriách mini a 1 v žiackych kategóriách) a 2 družstvá dievčat (rovnako ako pri chlapcoch);
 • seriózny a stabilný partner či už v športovej alebo obchodnej oblasti.