Site Overlay

ĎAKUJEME

2% FO a PO

rok 2020

2% FO a PO: 5.649,90 EUR

dary a príspevky

rok 2020

  • dary FO a PO: 3.632,00 EUR
  • príspevky športová činnosť: 1.485,00 EUR
  • členské príspevky: 30,00 EUR

granty a dotácie

rok 2020
granty a dotácie: 2.915,00 EUR

reklamní partneri

rok 2020
reklamný partneri: 1.000,00 EUR