Kontakty

o.z. ŠINTER
Jazdecká 8
831 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 52042600
DIČ: 2120968377
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4606 4936

Martin Huňa, riaditeľ združenia
email: martin.huna@gmail.com
telefón: 0905 872 186

Facebook Šinter Vrakuňa

Facebook Šinter liga